Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Kontakt

tele

+48 607 241 584
+48 724 061 010
szkolenia@agresiva.pl

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy,
  w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Ramowy program szkolenia

 • istota bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy,

 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zasady poruszania się na terenie zakładu pracy,

 • zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze,

 • podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym,

 • zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego,

 • porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika,

 • profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego,

 • podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,

 • postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Czas trwania

3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

Nasi klienci

strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www