Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Kontakt

tele

+48 607 241 584
+48 724 061 010
szkolenia@agresiva.pl

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Ramowy program szkolenia

  • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą,

  • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej
    i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy,

  • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

  • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.


 

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

Nasi klienci

strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www