Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Kontakt

tele

+48 607 241 584
+48 724 061 010
szkolenia@agresiva.pl

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami:

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów
  i innych komórek organizacyjnych).


 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

 

Ramowy program szkolenia

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP),
  z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru
  i kontroli warunków pracy oraz problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów,

 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
  i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki,

 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,

 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników),

 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.


 

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

Nasi klienci

strony www strony www strony www strony www strony www strony www strony www